VIZIUNE

Asociatia CCPA aspiră la dezvoltarea unei comunităţi profesionale închegate şi responsabile, ghidată de codul deontologic al profesării distributiei asigurarilor in societate, ca o activitate independenta si impartiala.

Focalizarea resurselor pe promovarea şi consolidarea rolului consultantului profesionist de asigurare, bazat pe calitatea serviciilor oferite asiguratilor, va ridica domeniul brokerajului in asigurari la statutul de voce unitară a profesiei la nivel de comunitate.

MISIUNE

Asociatia CCPA se dedică în întregime reglementării profesiei de broker in asigurare, subliniind importanţa valorilor morale şi deontologice, a bunelor practici, a aşteptărilor înalte, a creativităţii şi, nu în ultimul rând, a provocărilor.

Membrii asociatie îşi asumă misiunea de a participa activ la modificarile legislative, profesionale şi competiţionale pentru realizarea calităţii şi a excelenţei în cadrul profesiei de broker de asigurare.

OBIECTIVE

  • Asociatia CCPA incheie parteneriate sau colaboreaza cu alte organizaţii, pentru atingerea obiectivelor sale strategice;
  • Asociatia CCPA reacţionează în legătură cu practica societatilor de asigurare si transmite feed-back acestora;
  • Asociatia CCPA organizează dezbaterea problemelor distributiei de asigurare;
  • Asociatia favorizează competiţia deschisă şi justă.